Dự án cung cấp & lắp đặt máy điều hòa FCU Sinko cho Casino Nam Hội An

Chủ đầu tư: Casino Nam Hội An

Đơn vị thi công: TUIE

Địa điểm: Quảng Nam

Thời gian: 2019

Sản phẩm: Máy điều hòa FCU (Fan Coil Unit) Sinko

Một số hình ảnh của dự án:

  

Ban Dự Án