Dự án máy nén khí Gardner Denver tại nhà máy sữa Mega Vinamilk

Chủ đầu tư: Vinamilk

Đơn vị thi công: TUIE

Địa điểm: Mỹ Phước 3 IP, huyện Mỹ Phước, Bình Dương

Thời gian: 2017

Sản phẩm: Cung cấp hệ thống máy nén khí Garner Denver Oil Flooded with Inverter control 1050 Hp

Total capacity : 1050 Hp

VS-250 x 2 units

ESN – 250 x 1 unit

Một số hình ảnh của dự án:

Ban Dự Án