100% tại Nhật Bản. Độ chính xác đên 99,9%. Bền đẹp.