D2045B Large Digger Derrick

Dòng sản phẩm thiết bị xử lý cáp của Altec có cả cấu hình gắn trên khung và rơ moóc được sử dụng trong các ứng dụng công việc ngầm và trên cao. Cũng giống như các thiết bị khác của Altec, các dòng sản phẩm của chúng tôi về thiết bị xử lý và xâu dây cáp được thiết kế và thử nghiệm để hoàn thành công việc và đảm bảo rằng nó được chế tạo để tồn tại. Để biết thêm thông tin, chọn mô hình phù hợp với ứng dụng hoặc thông số kỹ thuật của bạn.

D2045 là sự phù hợp hoàn hảo khi bạn cần phân phối chiều cao và khả năng nâng cao hơn để hoàn thành công việc. Bộ phận này cũng có sẵn với hệ thống thủy lực dòng Biên nổi tiếng của chúng tôi để tối đa hóa tốc độ và hiệu suất đa chức năng.