A65 Non-Overcenter

Altec cung cấp nhiều loại Thiết bị thi công trên cao Non-Overcenter với chiều cao làm việc lên tới 150.0 ft. Cho dù bạn đang cắt tỉa cây hay làm việc trên các đường phân phối / truyền tải, Altec có thiết bị bạn cần để hoàn thành công việc. Để biết thêm thông tin, chọn mô hình phù hợp với ứng dụng hoặc thông số kỹ thuật của bạn.

Altec từ A Class cung cấp hiệu suất và độ tin cậy tối cao. A65 có chiều cao nền tảng là 65,1 ft và tầm với của bên là 36,9 ft.