CR 137

Đạt tới độ cao hơn 13 tầng, CR 137 có thang chữa cháy trên không cao nhất Bắc Mỹ, cung cấp các bộ ổn định hẹp, chéo, nhấp nhô và thiết lập tốc độ – chưa đầy 45 giây. Tính năng ấn tượng nhất của CR 137 là khả năng tiếp cận mục tiêu cao 110 110 và nằm ngang ở phía bên trái trong khi hỗ trợ tải trọng đầu người 750 lb.

TÀI LIỆU